Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học B xã Hưng Phú

Mỹ Tường I, Hưng Phú, Phước Long, Bạc Liêu
02913870014
c1thbhp.ppl@sobaclieu.edu.vn